TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN HÀ NỘI

Tổng quan về Ngành Nhân Điện

Nhân điện được hiểu một cách tổng quát là một môn học lý thuyết và thực hành về tiềm năng đặc biệt của con người...

Chi tiết   
Chương trình đào tạo giảng viên Ngành Nhân Điện

Chương trình đào tạo giảng huấn Khóa IV - 16 ngày tới đây, từ ngày 20/4/2014 -> 04/5/2014 tại Hà Nội, ...

Chi tiết   
Diễn Văn của Thầy Lương Minh Đáng

Diễn Văn của Thầy Lương Minh Đáng - Nhân Lễ Tiếp Nhận Giải ALBERT SCHWEITZER, (Kỷ niệm 40 năm...

Chi tiết   
VAI TRÒ CỦA NGÀNH NHÂN ĐIỆN

Ngành Nhân Điện mở rộng đến mọi thành phần trong xã hội, không có phân chia và giới hạn. Ai cũng có thể học... 

Chi tiết   
Nhân Điện - một hiện tượng mới

Nhân Điện là một hiện tượng mới lạ không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với Nhân Loại toàn thế giới. Nó mới lạ vì nó đơn giản...

Chi tiết   
Giáo Sư Lương Minh Đáng

Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Đại học Y Khoa Bổ sung (Medicina Alternativa) tại Colombo,

Chi tiết   
Home

Bản Quyền

Nội dung của website này được bảo vệ bởi Luật bản quyền. Website được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và được bảo vệ bởi Luật Pháp.Cấm mọi hình thức sao lưu phát tán , copy dữ liệu trên website mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Bài báo

Bài báo nghiên cứu , thảo luận và các vấn đề liên quan

Thư Viện

Thư viện chứa các video, audio, sách về Nhân Điện

Liên Hệ

TRUNG TÂM NHÂN ĐIỆN TÂY SƠN.